فایل های دیگر فروشنده

بررسي تاثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برونگرا) بر بهره‌وري كاركنان بررسي تاثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برونگرا) بر بهره‌وري كاركنان قیمت: 4,000 تومان
شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج. شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج. قیمت: 4,000 تومان
بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پيامدهاي اجتماعي –فرهنگي ، سياسي آن در جامعه بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پيامدهاي اجتماعي –فرهنگي ، سياسي آن در جامعه قیمت: 4,000 تومان
مبانی فقهی و حقوقی پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات مبانی فقهی و حقوقی پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات قیمت: 4,000 تومان
بيان و بررسي تقريرهاي مختلف برهان وجوب و امكان در فلسفه از ديدگاه فلاسفه اسلامی بيان و بررسي تقريرهاي مختلف برهان وجوب و امكان در فلسفه از ديدگاه فلاسفه اسلامی قیمت: 4,000 تومان
حدود و اختلالات شنوایی و ارزیابی کاندیداتوری سمعک حدود و اختلالات شنوایی و ارزیابی کاندیداتوری سمعک قیمت: 3,500 تومان
آشنایی با ديدگاه هاي امام علي(ع) در مورد تربيت اجتماعي و سيره عمل آن حضرت و اهداف اجتماعي ت آشنایی با ديدگاه هاي امام علي(ع) در مورد تربيت اجتماعي و سيره عمل آن حضرت و اهداف اجتماعي ت قیمت: 4,000 تومان
گاز خردل و خارش ناشی از آن و راه های درمان خارش مزمن در جانبازان شيميايي گاز خردل و خارش ناشی از آن و راه های درمان خارش مزمن در جانبازان شيميايي قیمت: 4,000 تومان
بررسي رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بررسي رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان قیمت: 44,000 تومان
بررسی علل موثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده و ارائه راهكارهايی به منظور کاهش آنها بررسی علل موثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده و ارائه راهكارهايی به منظور کاهش آنها قیمت: 4,000 تومان

بررسی رفتار اجتماعی و الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي

جدول مطالب درك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك 1 درك كردن مردم، مكانيسم وابستگي Paul Thagard & Zira kunda 2 تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعي Stephen J. Read & Lynn C. Miller تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي 3 محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروه

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 316 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:25 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • جدول مطالب

  درك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك

  1     درك كردن مردم، مكانيسم وابستگي

  Paul Thagard & Zira kunda

  2     تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعي

  Stephen J. Read & Lynn C. Miller

  تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي

  3     محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروهي: ساخت مدلي از يادگيري مقوله‌هاي شكل گرفته بر پاية رفتارهاي اجتماعي .

  Yoshihisakashima, Jodie woolcock & Deborah king

  4    درك ضروري و تصور قالبي: شبيه سازي با استفاده از مثالهاي ارائه شده در يك شبكة پيوند گراي رارتجاعي.

  Eliot R. sinith & Jamie decoster

  استدلال هاي غير ضروري

  5    يك دسدگاه پيوندگرا در زمينة انساد غير ضروري

  Ficnik van overwalle & Dirk von Rooy

  شخصيت و رفتار

  6    شخصيت شامل يك شبكة فعاليتي پايدار حاصل از رفتاهرا يشناختي     عاطفي مي‌باشد.

  الگوهاي شخصيتي تغييرات رفتاري از ساختار پايدار شخصيتي بوجود مي آيد.

  Yuichi Shoda & walter mischel

  ديدگاه ها و عقايد

  7    ميله هماهنگ كاهش ناهماهنگي

  thomas R.Shultz & mark R. lepper

  8    در زمينة يكپارچگي موارد علمي و اجتماعي: مشاهده (بررسي)، مدل سازي و ترفيع دادن هماهنگي تبييني استدلال.

  Micheal Ronney & patricia schank

  نفوذ اجتماعي و عملكرد متقابل گروهي

  9    در رمينة روانشانسي اجتماعي:                              و شبكه عصبي، مدل هايي از نيروهاي درون فردي

  10    ديدگاهها، عقايد و ساير مطالب موجود در اين زمينه: اظهارات ارائه شده در زمينة سيستم هاي سازماندهي شدة فردي.

  Richard Eiser, mark J.A. claessen, Janathan J.

  مقدمه                                         stephen J. Read & lynn corol miller

  مدل هاي شبكة عصبي كه مدل هاي پيوند گرا نيز ناميده مي شوند به نظر مي رسد كه نشان دهندة يك تغيير الگويي در روانشناسي شناختي، علم شناخت و هوش مصنوعي مي باشند. اين مدل ها ايدة ما را كه تصور مي كنيم ذهن همانند يكگ كامپيوتر عمل مي كند به كل تغيير مي دهد و در عوض مدل هاي مغزي بسياري در زمينة عملكرد ذهن در اختيار ما قرار مي دهد كه اين مدل ها نشان مي دهند كه احتمالاً مي توان مدل‌هاي بسيار خوبي از عملكرد شناختي را از طريق عصب هاي ساده نظير واحدهاي عصبي تهيه نمود. اين بدان معنا مي باشد كه ما مي توانيم مدل هايي از ذهن را كه از واحدهاي عملكردي مشابه به واحدهاي فيزيكي تشكيل شده است تهيه نمائيم كه نشان دهندة يك مغز واقعي مي باشد.

  اين ديدگاه سبب به وجود آمدن يك بينش جديد در زمينة عملكرد ذهن و عملكرد متقابل آن در برابر محيط گرديد.

  جاي بسي تعجب است كه با وجود اهميت اين مدل ها تا همين اواخر هم روانشناسان علوم اجتماعي توجه بسيار كمي به آنها مبذول داشته اند. اين مدل ها به طور مستقيم به ويژگيهاي اساسي درك اجتماعي و عملكردهاي متقابل اجتماعي مي پردازند:

  انسجام همزمان موارد اطلاعاتي چندگانه و قالب زماني كاملاً كوتاهي كه اين عملكردهاي در درون آن شكل مي گيرند. هر عملكرد دنيوي درك اجتماعي حاصل از عملكرد متقابل و همزمان موارد اطلاعاتي چند گانه مي باشد. كه اين بدان معنا مي‌باشد كه هر يك از موارد اطلاعاتي به طور متقابل بر روي شكل گيري و معناي ساير موارد اطلاعاتي تأثير گذار مي باشد. علاوه بر اين و اين عملكرد متقابل در چنان چهارچوب زماني كوتاهي رخ مي دهد كه بسيار كوتاهتر از هر چهار چوب زماني موجود در عملكردهاي متقابل منطقي مي باشد. بنابراين اكثر درك اجتماعي بايد به صورت مشابه رخ دهد و هر دفعه اين موارد از ويژگيهاي اساسي مدل هاي شبكة عصبي مي باشند.

  روانشناسان اجتماعي كه اين مدل ها را ناديده گرفته اند به دليل ديگري متعجب مي باشند. همانطور كه Read, Vanman & Miller در سال 1997 نشان دادند تشابهات بسيار مهمي ميان ويژگيهاي اين صله ها و اصول Gestalt وجود دارند، اصولي كه پاية تئوري بسياري از روانشناسي هاي اجتماعي جديد را شكل مي دهند. با وجود اين اخيراً به نظر مي رسد كه علاقة بيشتري به استفاده از اين مدل هاي پديدة اجتماعي نشان داده شده است. اين كتاب كلية مطالب موجود در اين زمينه را دور هم گرد آورده است. اين كار به خوانندگان كمك مي كند تا با شكل گيري اين ديدگاههاي جديد آشنا شوند و تئوريهاي بسياري از اين مدل ها را دريابند. هريك از فصل هاي اين كتاب به بررسي يك مدل پيوندگرا از يك مشكل اصلي در زمينة روانشناسي اجتماعي مي پردازد. از آنجائيكه اكثر مؤلفان از يك سيستم مهندسي استاندارد استفاده مي كنند مي توانند براي مولد خود از يك برنامة كامپيوتري خاص و يا سيستم هاي موجود و در دسترس عموم استفاده نمايند تا خوانندگان مشتاق با كمترين كار به مدل هاي مورد نظر خود دسترسي پيدا كنند. مؤلفان در اين زمينه تعدادي از مطلب اساسي روانشناسي اجتماعي را مد نظر قرار داده و نشان مي دهند كه چگونه اين مدل ها سبب شكل گيري يك درك و بينش جديد از برخي مسائل اصلي مي گردند. علاوه بر اين بسياري از فصل هاي اين كتاب سرنخ هايي را بدست مي دهد كه اين ديدگاه بذرهاي شكل گيري يك تئوري جديد را بوجود مي آورند كه سالهاست در اين زمينه مورد غفلت قرار گرفته است.


  برچسب ها: بررسی رفتار اجتماعی و الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره پیامک سایت:10000922000099

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. آنسل؛ مرجع خرید و فروش فایل